SolAVSKÄRMNING

Bolseth Glas levererar både fast och rörligt solskydd.

1411567305187.jpg

Solskydd bör först och främst skydda mot solen och reglera strålningen, men solskydd kan också bidra till att spara energi. Behovet av användning av kraft för kylning kan minskas med hjälp av korrekt anpassat solskydd med manuell, automatisk eller central styrning. Elektriska lampor kan ersättas med kontrollerad användning av dagsljus. Med integrerade solceller i glasskivor kan el produceras. Vi ser till att solskyddssystemen kombineras flexibelt och effektivt med våra fasader och fönster.

Vi tillhandahåller:

  • Fasta och rörliga aluminiumlameller

  • Skjutjalusier

  • Lameller i glas, eventuellt med integrerade solceller

  • Persienner eller Screen

  • Rådgivning om val av lösningar

  • Optimal gränssnitt mellan solskydd och fönster/fasad

Om kunden valt solskydd från annan leverantör kan vi hjälpa till att anpassa vår fasad. Till exempel kan vi leverera speciella fästen för att fästa solskyddet på vår fasad eller leverera speciella täck och styrskenor.


1411567371483.jpg

Här finner du mer information om Schücos solskyddssystem:

Vi samarbetar också med samtliga stora leverantörer av solskydd så att vi alltid kan erbjuda de bästa lösningarna.