Fasader og glastak

Bolseth Glas levererar ett brett sortiment av system inom glasfasader och glastak.

Produkbilde+Glassfasader+710x330.jpg
 

Elementfasader (eller Curtain Wall fasader), är en självbärande konstruktion och kan monteras helt på utsidan av huvudbyggnaden. Men vi levererar även mindre element för montering i öppningar mellan bjälklag eller i klimatväggar. Vi kan leverera glasfasaderna i det traditionella fasadsystemet FWS 50, eller färdiga installationer i Element-systemet USC 65 som snabbt monteras på plats i byggnaden utan användning av byggnadsställningar.

Utsnitt av tradisjonelt system  F WS 50  med T og I-profiler.

Utsnitt av tradisjonelt system FWS 50 med T og I-profiler.

En nuvarande byggnadsmetod är fönster eller glaspartier som är monterade i öppningar i ytterväggen, medan den återstående yttre ytan är täckt med en lackerad glasbeklädnad. En sk varm/kall fasad som framträder som en hel glasfasad med fönster och beklädnad i samma liv och med mycket goda energianpassningar. Detta är fullt möjligt eftersom vårt system har effektiv köldbrygga och energioptimerad övergång mellan varm och kall fasad.

Vi har också god erfarenhet av att bygga dubblelfasader, vilket är en bra lösning i nybyggen där man vill ha en hel glasfasad med goda egenskaper avseende på energi, solskydd, dagsljus och ljudreducering. Dubbelfasader är också ett lämpligt system för rehabilitering av äldre byggnader där man vill behålla den befintliga fasaden.

Flera av våra fasadsystem är också lämpliga för användning i glasstak och downlights. Profilerna har två-stegs tätning och interna dräneringskanaler. Vi har stor erfarenhet av att utforma estetiskt tilltalande och vattentäta glastak för nordiskt klimat.

En stor del av dagens byggnader kommer under de närmaste åren att moderniseras för att vara i linje med energipolitiska mål.Schüco har utvecklat ett självbärande fasadsystem av aluminiumprofiler för att modernisera så enkelt och snabbt som möjligt. Ett rehabiliteringsprojekt ska så långt som möjligt inte påverka den dagliga verksamheten och endast ge minimalt avbrott för hyresgästen under byggprocessen. ERC 50: s intelligenta och lönsamma komponenter kommer efter modernisering att ge en byggnad med låg energiförbrukning. Beroende på vilka lösningar som väljs kan byggnaden vara ett lågenergi-, passivt eller plushus.

 • Hyresgäster behöver inte flytta ut - minimal förlust av nyttjandeperiod och därmed också hyresintäkter

 • Minsta driftsstörningar under byggprocessen (mindre behov av till exempel borrning)

 • Systemet är fastsatt på bjälklagets framkant (kräver inga bärande bröstning)

 • Fast kostnad

Systemfasaden i glas och aluminium är ett mycket bra byggsystem

 • Energieffektivt, passivthuscertifierat, U-värde ned till 0,7 W / m2K

 • Underhållsfritt

 • Snabb tillslutning av byggnaden

 • Stort utbud av täcklock och profiler vilket ger ett bra spelrum för arkitekt

 • Kan levereras med utvändig silikonfog mellan glasrutorna

 • Ett utförande som belastar entreprenören minimalt

 • Delar av fasaden kan fullisoleras på insidan av glaset

 • Täta fält kan levereras med solpaneler

 • Kan integreras med olika typer av solskydd

Här finner du mer information om våra standardsystem inom fasader och tak:

CC-Vest+210510.jpg