Glas

Bolseth Glass samarbetar med samtliga större glasproducenter.

Vi kan alltid leverera glas med den senaste tekniken inom:

billede_xtreme5.jpg
  • Energibesparingar

  • Solavskärmning

  • Dagsljus

  • Brandskydd

  • Säkerhet

  • Ljudreducering

  • Hållfasthetsberäkning

  • Färger och tryck

Med vår expertis på glas kan vi ange rätt produkt som passar in i varje enskilt projekt. Mer information her.

För glasinformation, se tillverkarens webbsidor:

Press Glass

Pilkington

Saint-Gobain Nordic

Interpane