Brand och säkerhet

Bolseth Glas har ett stort urval av brandklassade dörrar, fönster och fasader i aluminium och glas.

1411566872995.jpg

Vi levererar Schüco aluminium profilsystem som har satt en ny standard över hela världen när det gäller produktionsmetod, utseende och inte minst säkerhet. Vi erbjuder dig säkra och kompletta lösningar i denna produktkategori.

Produktfördelar:

 • Klassificerat skydd mot brand- och rök

 • Fasader med brandkrav som är kompatibla med fasader utan brandkrav utan synlig övergång

 • Effektivt skydd mot vertikal brandspridning mellan våningarna

 • Säkerhet mot rökspridning

 • Brandtester från välrenommerade institutioner


Branddörrar och fönster:

Våra standardprodukt är Schüco ADS 80 (Aluminium Door System), som är utformad för att uppfylla de flesta krav på säkerhet, isolering, funktion och design. Dörren kan levereras i brandklass E30, EI30 och EI60. Kan också levereras som fönster.

Vi går under SP i Sveriges godkännande och kvalitetssystem för branddörrar.

Här hittar du mer information om våra standard branddörrar:

Brandklassade glasfasader

Våra standardprodukt är Schüco FW50 / 60 + BF, som är utformad för att uppfylla de flesta krav på säkerhet, isolering, funktion och design.

FW 50+ BF och FW 60+ BF är omfattande brandsystem för yttre fasader, inredningsdetaljer och glasstak. Brandklassen är EI 30 eller E 30. Fasadsystemen har ett bra U-värde och en profilbredd på 50 mm eller 60 mm vilket gör att de kan kombineras med standardsystemen FW 50+ och FW 60+ i både fasader och tak utan synlig skillnad. Den självbärande fasadkonstruktionen består av vertikala og horisontella profiler med ett tvåkammarsystem. I profilerna finns det isolatorer som innehåller stora mängder bunden vatten som släpps ut vid brand och i glasfalsen monteras tätningsremsa som skummar upp under brandtillfället.

Utvändig fasad måste vara CE-märkt, inte typgodkänd och separerad. Brandklasse E / EI30 gäller därför för interna fasader, extern uppfyller kraven för EI / EW30 och EI / EW60 (FW50 + FR60).


Produktfördelar:

 • Profilbredd 50 mm eller 60 mm

 • Kan kombineras med E / EI 30 dörrar i Schüco ADS 80 system

 • Inbrottsskyddad klass WK 2

 • Eleganta övergångar mellan fasad och tak

 • Glasfasad över flera våningar med golvhöjd upp till 5000 mm

 • Osynlig övergång mellan fasader med eller utan brandklass

Her finner du mer informasjon om våre standard brannfasader:

Läs mer om våra produkter inom: