Comfort Hotel Runway

Bolseth Glass har levert aluminiumvinduer, glassfasader og inngangsparti. Koblede vinduer med meget god lydisolering. Hotellet ligger helt inntil vestre rullebane på Gardermoen

  • Sted: Gardermoen
  • Byggherre: Comfort Hotel
  • Entreprenør: Hent
  • Arkitekt: Kristiansen  Bernhardt
  • Byggeår: 2009

Hotell Norge

Full rehabilitering og påbygg. Levering av vindus/fasadeelementer og inngangspartier.  Deltatt i tverrfaglig prosjektering. Detaljprosjektering i samarbeid med Grieg Arkitekter.

  • Sted: Bergen

  • Byggherre: Hotell Norge Holding DA

  • Entreprenør: Constructa AS

  • Arkitekt: Grieg Arkitekter

  • Byggeår: 2017